დაჩი დიასამიძე
18:15, 11 თებ, 2020
ჰაფეზი
,,ხმამ იდუმალმა მამცნო, რომ სევდა და მწუხარება წარმავალია,

არრა დარჩება სამარადისოდ,
რადგან ყოველი წარმავალია.

რადგან ყოველი, ქვეყნად რაც არი,
იწვის და რჩება მხოლოდ ნაცარი.

და სხვა ნუგეში ქვეყნად რაც არი,
რადგან ყოველი წარმავალია."