მარიამ დავლაძე
20:07, 13 იან, 2020
Everything Will Fall
ყველაფერი, რაც ვიცით,
ყველაფერი, რაც ვიცით
აზრს დაკარგავს...

ყველაფერი, რასაც ვხედავთ,
ყველაფერი, რასაც ვხედავთ
არასოდეს გამოაშკარავდება...

რადგან ყველაფერი დაინგრევა,
ყველაფერი მოკვდება
ამ ღამით...

თუ შეიცვლები,
ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს,
მე მაინც მემახსოვრება შენი სახელი.
შენი სახე იარებში, ჩემს გაშლილ მკლავებში ადგილია, სადაც შეგიძლია დარჩე

როცა ყველაფერი დაინგრევა,
ყველაფერი მოკვდება,
ყველა შეგიყვარებს,
ყველა შეგიყვარებს,
ამ ღამით,

Create machine, which can turn me off...

ყველაფერი, რაც ვიცით,
ყველაფერი, რაც ვიცით,
აზრს დაკარგავს...

Lady Heronie
"Everything Will Fall"